2019. december 11.

Geofizikai vizsgálatokkal kutatják az egykori johannita konvent maradványait Palotavárosban


Modern geofizikai vizsgálattal kezdődik ma el az egykori johanniták Szent István konventjének kutatómunkája Palotavárosban. A Központi Park területén szerdán felszínen használható műszerekkel vizsgálják a talaj felső 2-3 méteres rétegét. Ezután a szakemberek elkészítik majd az elemzéseket, amiket végül össze fognak hasonlítani a rendház területén végzett előző kutatásokéval.

A Jeruzsálemi Szent János-lovagrend Szent István királynak szentelt konventje az egykori Szigetben, a mai Palotaváros területén helyezkedett el. A konvent a koronázó templom és társaskáptalana után a középkori Székesfehérvár második legjelentősebb egyházi intézménye volt. A történeti kutatások alapján itt őrizték 1222-től az Aranybulla hét eredeti példányának egyikét.  Középkori írott adatokból tudható az is, hogy III. Béla király édesanyját, Eufrozina királynét a johanniták Szent István egyházában temették el.

 


 

Székesfehérvár Díszpolgára, Siklósi Gyula régész 1978 és 1986 között végzett régészeti kutatásokat a mai Központi Park területén, ahol azonosította és részben feltárta az egykori konvent maradványait. A jelentős kiterjedésű középkori épületkomplexumnak azonban csak részleteit tudta feltárni, annak teljes alaprajza továbbra sem ismert. A rendház további maradványai rejtőzhetnek a föld alatt a palotavárosi Központi Park területén.

 


 

A Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont irányításával szerdán megkezdődő kutatómunka célja, hogy a Siklósi Gyula által négy évtizeddel ezelőtt elindított kutatást folytatva, modern régészeti-geofizikai módszerekkel vizsgálja meg a rendház egykori területét. Ezen vizsgálatok segítségével esély nyílhat arra, hogy a szakemberek újabb információkat szerezzenek a mára elpusztult épületek felszín alatt esetleg megőrződött falairól.

 


 

A vizsgálat első lépéseként a különböző régészeti célra általánosan használt geofizikai módszerek alkalmazásával (földradar, elektromos ellenállás-mérés, mágneses mérés) végzett próbamérésekkel szükséges tisztázni, hogy valójában milyen lehetőségek vannak a falak azonosítására. A felszínen használható műszerekkel roncsolásmentesen vizsgálhatók a talaj felső 2-3 méteres rétegének fizikai hatásai. Pozitív teszteredmények esetén akár a teljes érintett terület vizsgálatára is sor kerülhet, újabb izgalmas eredményeket hozva Székesfehérvár egyik legfontosabb középkori épületéről.

 

(forrás: okkfehervar.hu, fotók: sites.google.com, szekesfehervar.hu, fortepan, fejer.hu)

LEGFRISSEBB VIDEÓK

„Amíg egy szobor el nem készül, addig érdekes…”


„Utadban minden kő áldást hozott…”


Kalandozások Fejér megyében - Szabadegyháza