2018. március 2.

Vigyázzunk a vízórákra!


A Fejérvíz Zrt. figyelmezteti a fogyasztókat, hogy ellenőrizzék a vízmérőket, különösen azokon a helyeken, ahol télen használaton kívül vannak. Évente több tízezer vízmérő elfagyás történik, ami miatt közel egymillió liter víz folyik el feleslegesen.A Fejérvíz kéri, hogy a vízmérőaknákat (vízmérőhelyeket) hőszigetelés szempontjából ellenőrizzék és a rosszul záródó, sérült, szabálytalan aknafedlapot cseréljék ki, vagy gondoskodjanak megjavításukról.

A vízmérő akna megfelelő szigetelésére való kellő figyelem fordítása jelentős anyagi károkat előzhet meg. Az elfagyott vezeték miatt elfolyó víz díját - a jogszabályok szerint - a fogyasztónak kell megfizetnie.
Az üdülő vagy „zártkerti” ingatlanok és a vízzel ellátott építési (üres) telkek vízhálózatának víztelenítéséről se feledkezzenek meg, víztelenítéskor a vízmérő előtti, utca felőli csapot (szelepet) zárják el, a belső csapot hagyják nyitva, így a vízmérőből is el tud távozni a víz.

A használaton kívüli ingatlan vízmérőjének téli víztelenítését megrendelés alapján, díjazás ellenében végzik.

 LEGFRISSEBB VIDEÓK

„Ahol te sem érzed kivetettnek magad…”


Műemlékvédelmi Világnap – Fehérváron is


Ember az embertelenségben