2019. augusztus 6.

A Szent Imre templomban lesz a fogadalmi szentmise


Augusztus 14-én, az országfelajánlás napján tartják az egyházmegye hagyományos fogadalmi ünnepét. 17 órakor a Püspöki Palotából körmenetben viszik a magyar Szent Család ereklyéit a Szent Imre templomba,17.15-től központi imaórát tartanak.


 

Az imaórát követően az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik. A szentmise végén körmenetben kísérik vissza az ereklyéket a Püspöki Palotába.

A fogadalmi misén a főpásztor megújítja hazánk felajánlását Szűz Máriának, ahogy azt Szent István király tette 1038-ban a halála előtti napon, amikor trónörökös nélkül maradt az ország. A megyéspüspök az ünnepi liturgiában a Szent Istváni hagyományhoz hűen a Magyarok Nagyasszonya pártfogását, közbenjárását kéri az egész magyar népért. Imádkozik minden magyar emberért, határokon innen és túl, hívőkért, nem hívőkért egyaránt.

 

Regnum Marianum

 

A Regnum Marianum Magyarország régi latin nyelvű katolikus elnevezése. Jelentése: Mária királysága. A kifejezés abból a – például Fejér megye pecsétjén is megidézett - hagyományból ered, mely szerint az örökös nélkül maradt Szent István király a halála előtti napon, vagyis 1038. augusztus 14-én Székesfehérvárott a Szent Koronát és az országot Szűz Máriának ajánlotta föl.

 


 

A Mária (mint védőszent) iránti vallásos tisztelet mindig jelentős volt Magyarországon, elképzelhető, hogy bizonyos kereszténység előtti hagyományokból is táplálkozva. Ez a pogány hagyomány lehet a forrása Mária Magyarországon használt különleges elnevezésének, a Boldogasszony-nak. Kölcsey Ferenc műve előtt a katolikus magyarság néphimnusza a Boldogasszony Anyánk egyházi ének volt. Az Üdvözlégy, Mária imádság magyar változatában az Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja szöveg szerepel az eredeti Szent Mária, Isten anyja helyett. Más országok is vannak, ahol Máriát Mi Asszonyunkként tisztelik.

A Regnum Marianum nevet gyakran használják arra, hogy hangsúlyozzák Magyarország és a katolicizmus szoros kapcsolatát. Néhány közösség saját maga elnevezésére is használja, hogy kifejezzék szándékukat, hogy életük méltó legyen Máriához.

 

(forrás: szekesfehervar.hu, Wikipedia)LEGFRISSEBB VIDEÓK

Kalandozások Fejér megyében - Sárkeresztes


Gina költője


Kitartani mindhalálig