2020. január 7.

„Lélekben kövessük a csillagot…”


Vízkereszt napján Spányi Antal, püspök celebrált szentmisét a Szent Imre templomban. „Vízkereszt ünnepének hármas tartalma van; köszöntjük a betlehemi csillag vezetésével Jézusra rátaláló napkeleti bölcseket, ünnepeljük Jézus első csodatételét a kánai menyegzőn, amikor a vizet borrá változtatja, és ott vagyunk Jézus megkeresztelkedésénél is” – fogalmazott szentbeszédében a főpásztor.

Idézetek Spányi Antal megyés püspök Vízkereszt napján tartott szentbeszédéből: 

„Lélekben kövessük a csillagot, amely a bölcseket elvezette Jézus Krisztushoz, elvezette őket a találkozáshoz és a felismeréshez. Ennek a napnak ősi, szép szokása a vízszentelés.”

 


 

Vízkereszt ünnepének hármas tartalma van; köszöntjük a betlehemi csillag vezetésével Jézusra rátaláló napkeleti bölcseket, ünnepeljük Jézus első csodatételét a kánai menyegzőn, amikor a vizet borrá változtatja és ott vagyunk Jézus megkeresztelkedésénél is, ahol a Jordánban Keresztelő Jánostól felveszi a keresztséget. Mindhárom kinyilatkoztatás Jézusra, az ő küldetésére mutat rá.”

 


 

„Isten nem elvont igazságokat ad tudtunkra, hanem arra törekszik, hogy a kinyilatkoztatása az emberek szívébe hatoljon, úgy, hogy azt mélyen megértsék és befogadják és a kinyilatkoztatás szerint alakítsák és formálják az életüket.

Az ünnep Evangéliumában hallhattuk, egy különös csillag vezeti a bölcseket. A bölcsek azért bölcsek, mert felismerik a jelben a fontos üzenetet. Nem azt mondják, hogy valaki majd csak megmondja, hogy mit jelent ez és kényelmesen kivárják otthon.

Elindulnak és áldozatot vállalnak. Megértik a jelet.

Ezért adják át ajándékaikat; aranyat az örök királynak, tömjént az Isten fiának és mirhát a Megváltónak.”

 


 

„Amikor szeretnénk az Istenhez közelebb kerülni, amikor belsőleg feszít a vágy, hogy de jó volna jobbnak lenni, többet imádkozni, jobban megérteni az Istent, akkor talán feladatunk, hogy azokat a jeleket észrevegyük, amelyeket az Isten nekünk küld az életünk történésein keresztül. Ha úgy tetszik, kinyilatkoztatást kapunk.

Ha elgondolkodunk rajtuk, megérthetjük, hogy az Istennek köze van az életünkhöz, nem hagy el bennünket, nem felejtkezik el rólunk. Lehetnek próbatételek és kereszthordozásra alkalmak az életünkben és rádöbbenhetünk, hogy a kereszthordozáshoz a testi és a lelki erőt is maga az Isten adja.”

 

(forrás: szekesfehervar.hu)LEGFRISSEBB VIDEÓK

Hasznos – de nem ezért született…


„Mindenki híres lesz egy negyedórára…”


Programok – mi megy, mi marad?