2019. március 13.

Hazatért Fehérvárra a Magyar Honvédség


Első ünnepi állománygyűlését tartotta Székesfehérváron a 2019. január 1-jén létrejött Magyar Honvédség Parancsnoksága. Az eseményen előléptetéseket és kinevezéseket adtak át, majd Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka beszélt a testület előtt álló kihívásokról.A Honvéd Vezérkar és az ÖHP integrációjával létrejött Magyar Honvédség Parancsnokságának alapvető rendeltetése Magyarország függetlenségének, területi épségének és határainak védelme. Ezek mellett a nemzetközi szerződésből eredő közös védelmi és békefenntartó feladatok ellátása, valamint a nemzetközi jog szabályaival összhangban humanitárius tevékenység végzése is feladatuk. Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka ünnepi beszédében felidézte, hogy 1848 szeptemberének utolsó napjaiban éppen itt, Székesfehérvár térségében várta össze seregét az ellenséges had parancsnoka, Josip Jellasics, majd adta ki parancsát a főváros irányába történő menetre. „A katonaváros megnevezés nem véletlen Székesfehérvár esetében. Hiszen ennek a történelmi városnak a lakosai, bizony katonákhoz méltó módon szálltak szembe a horvát bán által hátrahagyott különítmény idegen katonáival. S az előbb már említett Petőfi Sándor mellett, a katonai virtuózságban is jeles tollforgató Kisfaludy Károly is méltatja a honvédet. ’Az élet korai’ című költeményébe foglalja be a ’honvéd’ szót, melynek egyik sajátos vonása, hogy azóta nem kellett mellé magyarázatot fűzni, azt mindenki pontosan értette akkoron, és azóta is” - fogalmazott a Magyar Honvédség parancsnoka.
Korom Ferenc altábornagy szólt arról is, hogy párhuzamot lehet felfedezni az 1848 tavaszára és nyár elejére jellemző honvédség-szervezési intézkedések és a napjainkat alapvetően meghatározó Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési program esetében is. „Az akkori idő szellemének és a kihívásoknak megfelelő haderő kialakítása napjainkban éppoly aktuális és felelősségteljes tevékenység, mint amilyen akkoron volt. Az 1848/49-es történelmi jelentőségű időszakhoz hasonlóan a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program fontos alappillére az állampolgárok elkötelezettsége, támogatása és áldozatvállalása.” - tette hozzá.

Kiemelte, hogy a Honvédség fővárosa megnevezés teljessé válásáig még számos feladat vár Székesfehérvárra és a Magyar Honvédség Parancsnokságára, de ahogy 1848. március 15-ét követően volt szándék és erő a nagy tettek véghezviteléhez, úgy most is legjobb tudásuk szerint kell szolgálnia a honvédeknek a magyar haza védelmét, s eleget kell tenniük a szövetségesi kötelezettségeiknek is.
Az ünnepi beszédet követően Korom Ferenc altábornagy előléptetéseket és kinevezéseket adott át.

 

(forrás: szekesfehervar.hu)LEGFRISSEBB VIDEÓK

Szabadulj okosan


„Én és a családom”


Az emberek fele allergiás lesz 2025-re