2019. május 10.

Munkásszálló Feketehegyen – írásban kért tájékoztatást a polgármester


Az elmúlt hetekben számos ellentmondásos hír látott napvilágot a Farkasvermi út – Bébic utca sarkán lévő korábbi műhelyépület átalakításával kapcsolatban. A város polgármestereként a fehérváriakat, és így a feketehegy-szárazrétieket is képviselve dr. Cser-Palkovics András levélben kereste meg az ingatlant üzemeltető céget.

„Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a munkavállalási engedélyre vonatkozó eljárás nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik, továbbá nem az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon és nem az önkormányzat érdekkörébe tartozó beruházás zajlik, amely ráadásul a Kormányhivatal szakigazgatási szerveinek szakhatósági hozzájárulása nyomán kerülhet majd esetlegesen engedélyezésre. Fontos azonban, hogy a környéken élők érzékelhetően - véleményüket több fórumon is kifejtve - nem szeretnék, hogy munkásszálló létesüljön a lakókörnyezetükben, ezért engedje meg, hogy önkormányzatunk egyfajta közvetítő szerepet felvállalva a későbbi funkcióval kapcsolatosan kérdéseket fogalmazzon meg.

Ennek megfelelően ehelyütt érdeklődnénk, hogy a fenti ingatlant mikortól, milyen funkcióval tervezi majd üzemeltetni. Igazak-e azok a híresztelések, hogy munkásszálló rendeltetésre kerül majd működési engedély iránti kérelem benyújtásra, és ha igen akkor milyen módon kívánja azt üzemeltetni. Lát-e továbbá lehetőséget arra, hogy más hasznosítási módot találjon az ingatlan vonatkozásában. Kérem, hogy fontolja meg annak a lehetőségét, hogy az ingatlanban ne munkásszálló működjön a jövőben, hanem egy a környezetében élők számára inkább elfogadható, más gazdasági célra kerüljön az felhasználásra” – írta levelében dr. Cser-Palkovics András. 

Az ügyben érintett vállalkozás vezetője csütörtökön megküldte válaszát. A levélben ez áll: „A Bébic utca-Farkasvermi út sarkán lévő telken található épületet az érdekkörömbe tartozó gazdasági társaság bérleti jogviszony keretében birtokolja. Vállalkozásomról tudni kell, hogy Székesfehérvár több pontján működtet évek óta engedéllyel rendelkező munkásszálló-közösségi szálláshely besorolású ingatlanokat, amelyek városunk égető munkaerő-hiányára próbál egyfajta megoldást nyújtani. Kérem ne vegye sértésnek őszinteségemet, de „ős-Fehérvári” lakosként, Városát szerető lokálpatriótaként nekem és több éve közösségi szálláshelyeket üzemeltető cégeimnek nincsen arra szüksége, hogy tevékenységemet, Fehérvár gazdasági-ipari életét előmozdítani szándékozó üzleti vállalkozásaimat politikai kampányeszközként akármelyik párt felhasználja. Ebben a konkrét ügyben azonban önös politikai haszonszerzés céljából sikerült egyeseknek oly mértékben elmérgesítenie a helyzetet, hogy rendkívül nehéz az értelmes és konstruktív párbeszéd az érintettek között. Mint ahogy azt az április 26-án tartott lakossági fórumra küldött e-mailemben is leírtam, természetesen nem szeretnék a környéken lakókkal rossz viszonyt kialakítani, ami megnehezítené a békés egymás mellett élést, így ehelyütt újfent megerősítem: a Várossal együttműködve és a környéken élő lakók képviselőinek bevonásával készen állok a munkásszálló funkció helyett más, a feketehegyi lakók számára is jobban elfogadható, a jogszabályok által is lehetővé tett hasznosítási cél megfontolására.”

 

Székesfehérvár polgármestere – a nyilvánosság adta lehetőségeket is felhasználva – köszöni a vállalkozás képviselőjének a választ, és az abban foglaltakat, ami a feketehegy-szárazrétiek számára mindenképpen a kialakult helyzet megnyugtató rendezését jelenti.

 

(forrás: okkfehervar.hu, képek: szekesfehervar.hu)

LEGFRISSEBB VIDEÓK

Tömeghisztéria Salemben


Veszélyes a „mindenre jó” MMS


„Eleven kincse még a nyárnak…”