2019. július 8.

Biogázzal termelik majd az áramot a szennyvíztisztító telepen


Székesfehérvár szennyvíztisztító telepén, egy uniós forrásnak köszönhetően lehetőség nyílik a létesítmény fejlesztésére, a biogáz hasznosítására. A beruházás 1,583 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás felhasználásával valósul meg és várhatóak 2021-re valósul meg.Az önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be Székesfehérvári szennyvíztisztító-telep biogáz-vonalának fejlesztése érdekében: pályázat magában foglalja két darab gázmotor beszerzését és üzembe helyezését, a biogáz-vezetékek cseréjét, az épületek hőközpontjainak kialakítását, hőszigetelését és a nyílászárók cseréjét, hőszivattyú beszerzését és üzembe helyezését, ipari vízvezeték kiépítését, kéntelenítő telepítését, távfűtési vezetékhálózat cseréjét, új gáztároló telepítését, a villamos hálózat rekonstrukcióját, valamint a visszawatt védelem kialakításét. A projekt kapcsán a támogatási szerződés 2016. december 23-án megkötésre került. 

A projekt elsődleges célja a székesfehérvári szennyvíztisztító telep energiahatékonysági fejlesztése a biogáz gázmotorokban történő hasznosítása (hő- és villamosenergia-termelés) útján. A beszerzésre kerülő gázmotorok által megtermelt villamos- és hőenergia a telephelyen belül hasznosítható, ezáltal a telep villanyáram fogyasztását drasztikusan csökkenteni lehet. A gázmotorok működése során felszabaduló hőenergia folyamatosan, teljes egészében felhasználható a telephely technológiai és épületfűtési hőigényeinek ellátására. Elsősorban télen, de a fűtési szezon többi részében is előfordulhat viszont, hogy ez a szolgáltatott hőenergia nem lesz elegendő, így pótfűtésre lesz szükség, amelynek leggazdaságosabb és leginkább környezetbarát módja a hőszivattyúval történő fűtés. A hőszivattyú a telepen folyamatosan rendelkezésre álló tisztított szennyvíz hőenergiáját használja majd fel a fűtővíz előállítására. 

Ehhez kapcsolódóan a projekt keretén belül a biogáz szállító, tároló és előkezelő rendszer egyes elemeinek, valamint a telepi elektromos hálózatnak a rekonstrukciója fog megvalósulni. Például a meglévő gáztároló helyére új, a jelenleginél nagyobb gáztároló kell. A projekt eredményeként négy, szakképesítéssel rendelkező szakember számára teljes munkaidős munkahely létesíthető, és 81 millió forint összegű villamosenergia-költségmegtakarítás keletkezik. A beruházás 1,583 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatásból valósul meg. 

A projekt kapcsán rendezett sajtótájékoztatón elhangzott: a Bakony utcai szennyvíztisztító telep 1968-ban létesült, ezt megelőzően a szennyvíz a Sóstóba folyt. A kor színvonalának megfelelő telep iszapkezeléssel, rothasztással és részben biogáz felhasználásával üzemelt. Ma is működő technológia, hogy a naponta keletkező mintegy 5.000 köbméter biogáz egy részét kazánban elégetik, a felesleget fáklyán hatástalanítják, azaz nem használják fel. A biogáz ugyanakkor nagyon értékes anyag, fűtőértéke közel kétharmada a földgázénak. A projekt célja, hogy a Bakony utcai telep fosszilis energia-felhasználását csökkentsék, és villamos- valamint hőenergiát termeljenek. Jelenleg Székesfehérváron a tervezés van folyamatban, a megvalósítás 2021-re várható.

 

(forrás: ÖKK)

 

 

 LEGFRISSEBB VIDEÓK

„Ez az én utam” – Sikeres nők, 2. rész


Ennyit a teljes kiőrlésről…


A gyerekek kíváncsiságára kell építeni