2017. szeptember 27.

Mindenki jó valamiben


Az István Király Általános Iskola pedagógiai módszereiben fontos szerep jut az élményekben gazdag, játékosságra épülő oktatásnak. Ezt az utat követve nyitották meg ebben a tanévben a Rubik-termet, kifejezve elhivatottságukat a játékkal történő nevelés-oktatás iránt. 


LEGFRISSEBB VIDEÓK

Nemzetiségek Napja


Cipőre és farmernadrágra van a legnagyobb szükség


„A föld hínáros. Föléje lebbenj!”