2020. július 29.

Tisztelet és megbecsülés – díjakkal kapcsolatban várják a fehérváriak javaslatait


Négy városi díj adományozására várják a székesfehérváriak javaslatait. A zenei munkásságával, a székesfehérvári Nemzeti Emlékhely megőrzésével, karitatív vagy gazdasági téren végzett tevékenységével kitűnő személyekre, illetve közösségekre lehet javaslatot tenni augusztus 17-ig.

Székesfehérvár önkormányzata – a korábbi évek hagyományait folytatva – megbecsülését és tiszteletét fejezi ki azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik életművükkel, munkájukkal, a közéletében való közreműködésükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, maradandót alkottak, és Székesfehérvár szellemi, anyagi gyarapodását segítették. Ezzel összefüggésben négy városi díj adományozására várják a székesfehérváriak javaslatait augusztus 17-ig.A Fricsay-díjra zenetanárokat, karnagyokat, előadóművészeket, együtteseket vagy közösségeket lehet jelölni a zenei munkásság elismerésére. Az Érdy-emlékérmet a székesfehérvári Nemzeti Emlékhely megőrzésének, bemutatásának érdekében végzett kiemelkedő munkáért ítélik oda. A Pro Caritate Albae Regiae díj például a gyermekvédelem, az idősek jóléte, egészsége és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítése érdekében végzett tevékenységet méltatja, míg a Székesfehérvár Gazdaságáért díjjal a város gazdasági életének fejlődésében kiemelkedő személyeket ismerik el.A város polgármesteréhez benyújtott írásbeli javaslatnak tartalmaznia kell a javaslattevő nevét, a díj adományozására javasolt személy vagy közösség nevét, elérhetőségét, valamint tevékenységének részletes bemutatását.  A javaslatokat személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, illetve portáin lehet benyújtani vagy postai úton elküldeni (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Közművelődési Iroda, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.). A borítékon fel kell tüntetni kitüntetés elnevezését.

(forrás: okkfehervar.hu)LEGFRISSEBB VIDEÓK

A mosolygós pápa


A kék bálvány


Kikapcsolódás és verseny: Európai Madármegfigyelő Napok október első hétvégéjén