2020. augusztus 11.

Augusztus végére elkészül a Balatoni úti felüljáró


A munka az előzetesen meghatározott ütemterv szerint halad, így nincs műszaki akadálya a tervezett augusztus végi befejezésnek. Vagyis szeptemberre már ismét használhatják a közlekedők a Balatoni úti felüljárót.

Székesfehérvár Önkormányzatának felkérésére a Városgondnokság tavaly kezdte vizsgálni a felüljáró szerkezetét. A töltést és a hidakat több mint nyolcvan éve, az 1930-as évek végén építették, a mainál jóval kisebb forgalomra és terhelésre tervezve. A Magyar Állami Földtani Intézet földtani térképe alapján is megállapítható, hogy a töltés a felüljáró közvetlen környezetében mocsári üledékre, a többi részén futóhomokra épült, ahol az átlagos talajvízszint 0-2 méter között van.
A MinGeo Kft. 2019. október 29-30-án – teljes útzár mellett – geofizikai méréseket végzett a Balatoni út Horvát István út és Borszéki utca közötti szakaszán. A vizsgálat célja az volt, hogy a látható süllyedéseken és burkolathibákon túl, az úttest szerkezeti hibáit és a töltés tényleges állapotát megállapítsa. A második mérés szeizmikus módszerekkel, valamint földradarral történt. A kétféle vizsgálat eredményei adtak átfogó képet a felüljáró állapotához, mely alapján látható, hogy a töltés szerkezete meggyengült, azonban a forgalom előli lezárás jelenleg nem szükséges. Ezen eredmények ismeretében döntött Székesfehérvár Önkormányzata rövid- és hosszú távú intézkedésekről, melyek a balesetmentes közlekedés biztosításához szükségesek.Soron kívüli döntéssel, közbeszerzési eljárás keretében választotta ki a kivitelezőt az Önkormányzat, aki még a nyári szünet ideje alatt teljes útzár mellett végzi el a rövidtávú beavatkozásként szükséges munkálatokat. Ezek célja a töltés jelenlegi állapotának megtartása, a további romlások elkerülése. A beavatkozás során új vízelvezető rendszer kerül kiépítésre, így a felüljáróra hulló csapadékvizet koncentráltan lehet elvezetni a töltésről a rézsű aljára, a megépítésre kerülő víznyelők és betonelemek segítségével. Felújításra kerülnek a burkolatok, így az egységes, zárt aszfaltfelülettel megakadályozható, hogy a víz a burkolatrepedéseken keresztül a töltésbe szivárogjon. Emellett a töltést bomlasztó – és igen rossz állapotú – fákat, valamint cserjék kivágták, azok más helyszíneken pótlásra kerülnek.
Mindezen kivitelezési munkák mellett a hosszú távú beavatkozás is előkészítés alatt van. Ismerve a felüljáró szerepét a városi közúthálózatban, a teljes körű, végleges megoldás kivitelezéséhez elengedhetetlenül fontos a megfelelő terelőútvonalak kialakítása: a Bakony utcai kikötés kiépítése az elkerülő útra, melynek tervei hatósági engedélyezési eljáráson vannak; a déli összekötő út esetében már zajlik a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására – várhatóan a következő közgyűlésen döntenek majd erről; valamint a Váralja sor és a Mártírok útja átkötés megépítése. Szintén a hosszú távú feladatokhoz kapcsolódik, hogy a felüljárót érintő beavatkozásokat összhangba kell hozni a Veszprém–Boba vasútvonal korszerűsítésével, ezek egyeztetése szintén folyamatban van.
Jelenleg a töltés megerősítését szolgáló munka zajlik. Új, egybefüggő aszfaltréteget kap az út és a járdafelület, felújítják a szalagkorlátokat, és ami a legfontosabb, a töltés állapotát stabilan tartó, megfelelő vízelvezetést alakítanak ki. A város saját forrásból biztosítja a felújításhoz szükséges több mint százhetvenmillió forintot. A mostani felújítással mintegy nyolc-tíz évre biztosítható az útszakasz biztonságos használata addigra remélhetőleg – a szükséges kerülőutak kiépítését követően – a Veszprém-Boba vasútvonal korszerűsítésének keretében újulhat meg a teljes Balatoni úti felüljárószakasz is.

(forrás: szekesfehervar.hu)


LEGFRISSEBB VIDEÓK

„A gondolat és a tünemények között elterülő birodalom”


Most akkor sport vagy nem sport?


„A kávé iható mágia…”