2020. december 21.

Megemelte a Kormány a Kodály iskola felújítására szánt összeget


A Kormány megemelte a Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola felújítására szánt összeget 891 millió forintra. Így teljes egészében megvalósulhat a székesfehérvári iskola felújítása.

A Kodály iskola belső felújítása az alábbi főbb elemeket tartalmazza:

- Szaktantermek létrehozása
Az „A” épületben tetőtérbeépítés tervezett, ahol az egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerint, az alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és a fejlesztendő foglalkozások biztosításához egy kórusterem, valamint a tornaterem melletti területen épületbővítéssel táncterem kerül kialakításra.

- Az egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti, az alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és fejlesztő foglalkozások biztosításához szükséges termek és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása
Az „A” épületben az újonnan kialakított szinten a kórusterem mellett több kisebb terem - kiscsoportos vagy egyéni foglalkoztatásra alkalmas helyiség - fejlesztők kialakítása tervezett.


- Zöldfelületi fejlesztés

Parkosítás, parképítés, növénytelepítés, iskolaudvar fejlesztése; udvari bútorok beszerzése, kerékpártárolók kialakítása.

- A mindennapos testneveléshez szükséges terek, közösségi terek kialakítása és eszközökkel való ellátása
A tornaterem teljes felújítása mellett a sportudvar kialakítása valósul meg.

- Akadálymentesítés

- Energiahatékonysági beruházások

-Eszközbeszerzés
Az új helyiségek teljes felszerelése beszerzésre kerül.

(forrás: szekesfehervar.hu)


LEGFRISSEBB VIDEÓK

„Csak egy percre állítsuk meg, kérem, a világot...”


Keresd a zöldet!


„Doktor úr, a maga szíve sose fáj…”