2020. augusztus 27.

Megújulhat a Móri út egy szakasza


Régóta várt beruházás valósulhat meg Székesfehérváron: a Móri út felújítására nyújt be pályázatot a város. A felújítás első szakasza 2022 végére készülhet el.

A Közgyűlés pénteki döntésével megteszi az első lépést, hogy 2021-ben elindulhasson a Móri út több mint hatszáz méteres szakaszának teljes felújítása. A régóta tervezett beruházás első üteme a déli összekötő út közbeszerzésénél keletkezett forrásmaradvány terhére, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósulhat meg.Az Önkormányzat az elmúlt években számos fontos gyűjtőutat megújított. Ennek folytatásaként készülnek a Móri út felújítására is, amelyet évtizedek óta óriási forgalom terhel – ami az út állapotán is meglátszik. A beruházás költségvonzata jelentős: körülbelül egymilliárd forintra tehető. Ebből az összegből megvalósulna az útszerkezet, az út- és járdafelület, a vízelvezetés, a közvilágítás, a kerékpáros létesítmények megújítása és kiépítése, valamint a forgalmi rendet érintő változások végrehajtása. A jelentős összeg miatt a felújítás mindenképpen pályázati forrás bevonásával valósítható meg.
Most, úgy tűnik, lehetőség nyílik az első ütem elindítására. Tekintettel arra, hogy a déli összekötőút kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás keretében a becsült költségnél kedvezőbb ajánlatok érkeztek be, az így a keletkezett forrásmaradvány terhére új támogatási kérelem benyújtására van lehetősége az Önkormányzatnak.
A déli összekötő út közbeszerzési eljárásának lezárásához minden jogi dokumentum megérkezett, így azt a pénteki közgyűlésen érvényesen és eredményesen lezárhatja a képviselőtestület. Valamikor az ősz folyamán, a szerződések aláírása után tehát ez a beruházás el is kezdődhet – ehhez a teljes forrás rendelkezésre is áll. Ugyancsak a pénteki közgyűlésen kerül a testület elé a projekt maradványösszegének felhasználására vonatkozó javaslat is, mely szerint ezt az összeget a Móri út felújításának elindítására fordítaná a város. Az erre benyújtandó pályázatról már pénteken döntés születhet. Az átcsoportosításra már írásbeli megerősítés érkezett a szakminisztériumtól: amennyiben a város pályázik a mintegy egymilliárd forintnak a Móri út felújítására irányuló átcsoportosítására, akkor ezt a Településfejlesztési Operatív Program keretén belül Fehérvár rendelkezésére bocsátják.A tervdokumentáció elkészítése még idén ősszel, a kivitelezéshez szükséges jogerős engedélyezés lezárása pedig 2021 tavaszán történhet meg. Ezt követően indulhat meg a kivitelezés előkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása. A helyszíni munkálatok előreláthatóan hét hónapot vesznek igénybe, így az érintett szakasz felújítása várhatóan még 2022-ben befejeződhet.

(forrás: szekesfehervar.hu)


LEGFRISSEBB VIDEÓK

„A gondolat és a tünemények között elterülő birodalom”


Most akkor sport vagy nem sport?


„A kávé iható mágia…”