2019. június 25.

Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!


Három évvel ezelőtt telepítették be az első, összesen három hektáron elterülő erdősávokat Székesfehérváron. A Zöld város – Fehérvár tüdeje programban megvalósult, és az ültetés óta már megeredt fiatal, úgymond kísérleti erdő területén tegnap bejárást tartottak az érintettek. Az eseményen a város zöldfelületeinek növelésére irányuló távlati tervekről is szó volt.

Székesfehérvár Közgyűlése 2015 őszén döntött arról, hogy a megyeszékhely zöldfelületeinek növelése érdekében a Zöld város – Fehérvár tüdeje program keretében, nyolc önkormányzati tulajdonú, használaton kívüli szántóföldön erdőtelepítést végez, együtt működve és együtt gondolkodva a városgondnoksággal, a Vadex Zrt.-vel és az „Erdőért” Egyesület szakembereivel. Az erdőtelepítésben érintett területek között található az Auchan áruházat elkerülő út környéke, a Balatoni út és az elkerülő út közötti rész Maroshegyen, illetve a feketehegy- szárazréti MOL ipari zóna mögötti terület, továbbá egy palotavárosi rész is. 

A döntés értelmében 2016 tavaszán a Vadex Zrt. a rendelkezésre bocsátott nyolc területen - különböző ültetési eljárásokkal - 54. 000 erdészeti csemetét ültetett be, aminek az ápolásáról és fenntartásáról a zrt. évenként 1-2 alkalommal egészen 2028-ig gondoskodik. A területek elhelyezkedése és a talaj minősége alapján különböző fafajok vegyítésével úgynevezett elegyerdő került kialakításra hazai nyár (fekete nyár, szürkenyár), kőris, akác, kocsányos tölgy, turkesztáni szil fajták beültetésével. 

A területen tegnap tartottak bejárást az együttműködő felek képviselői. Az eseményen Cser-Palkovics András polgármester elmondta, a tevékenység sok célt szolgál egyszerre, például az életminőség javítását vagy a klíma- és környezetvédelmet. A városvezető hozzátette: garantálják, hogy a program keretében beültetett területeken hosszú távon erdő maradjon, ne lehessen kisajátítani és más célra használni ezeket a részeket. Így összességében 110 hektáros területtel növekszik Székesfehérvár zöldfelülete, az elkövetkező 10 évben. 

Szó esett az Alsóvárosi rét területéről is, amely a 110 hektáros erdősítésen felül, a Modern városok Program keretében kerül rendezésre. Ezt a korábban magán tulajdonban álló, ipari területet egymilliárd forintos állami forrásból vásárolta meg a város, majd a hamarosan lezáruló HÉSZ-módosítás értelmében rövid időn belül teljes egészében zöldterületi besorolása lesz, amikor is elkezdődhetnek az ott tervezett rekreációs és városképet javító munkák. 

A bejáráson az is elhangzott, hogy a városi erdők és parkok rekreációs és városképet javító funkciójukon kívül rendkívül nagy szerepet játszanak a lég-, és talajszennyezettség javításában, a por megkötésében, a csapadékvíz elnyelésében és a település sűrűn beépített, burkolt területrészein kialakult hőszigetek kedvezőtlen hatásainak mérséklésében. Ezeket a feladatokat egy erdő vagy park is csak akkor tudja ellátni, ha egybefüggő területe a megfelelő nagyságot eléri. Ilyenkor a zárt lombkorona megakadályozza a talaj felmelegedését, melynek eredményeként olyan belső klíma teremtődik meg az erdőben, mely a benne tartózkodó ember számára igazi felüdülést jelenthet.

 

(forrás: ÖKK)LEGFRISSEBB VIDEÓK

Az atomkor hajnala


„Az igazságszolgáltatás a közigazgatástól elkülöníttetik…”


A Saint-Antoine kapu pusztulása