2020. december 26.

Egy sajátos világnézet


Egy sajátos világnézet

„2014-ben belevágtunk a könyvkiadásba is, főleg szépirodalmi kiadványaink vannak, novelláskötetek, regények, verseskötetek. Többek között olyan alkotóink vannak, mint például a nemrég Márai Sándor-díjat, valamint József Attila-díjat is kapott Faludi Ádám, vagy a Nemzeti Kulturális Alap alkotói ösztöndíjas, több kötetes Urbán Péter. Adtunk ki olyan köteteket is, amelyek népszerű és ismert szerzők műveit tartalmazzák, amelyek még nyomtatásban, mármint kötet formában nem jelentek meg. Ilyen például Emőd Tamás jelenlegi tudásunk szerint összes verseit tartalmazó kötet, vagy Hunyady Sándor Régi mesék a kályhatűznél című novelláskötete. Ezen felül fontos kötet a Bella István-díjasok antológiája, amely az első tíz Bella István-díjas szerző válogatott alkotásait tartalmazza. A vírus egy kicsit közbeszólt, de márciusban mutattuk volna be Urbán László szerkesztésében a Vidéki bál - Kodolányi János ismeretlen elbeszélései című kötetet.
Nemzetközi helyszínekre is eljutottunk, és ezt a későbbiek során szintén tervezzük. Somorján, a mai Szlovákia területén, van egy művésztelep, amit Mayer Éva képzőművész és Majoros Áron szobrászművész férje vezet, tavaly a művészek egymásra hatásával kísérleteztünk. Együtt dolgoztak a különböző művészeti ágakból érkező alkotók, szobrokra vagy festményekre születtek írások, és írásokra születtek szobrok, festmények. Közös erőfeszítéseiket sikeres művek sora koronázta. A program lezárása a Pozsonyi Magyar Intézet - Balassi Intézetben volt, nagy sikert értünk el nemzetközi színtéren is. Fontosnak tartjuk, hogy azokat az értékeket képviselő emberekkel tudjunk szoros kapcsolatot kialakítani, amit mi is magunkénak érzünk, magunkénak vallunk a művészetben és a hétköznapok során egyaránt.
Az emlékévek idejét éljük, mi sem tudtuk kivonni magunkat belőle. Az egyik nagysikerű programunk a Nagy László 40 konferencia volt a Városházán. A programon az irodalomszerető közönség mellett ott voltak a Vasvári Pál Gimnázium és a Ciszterci Szent István Gimnázium diákjai. Tiszteletét tette a Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány elnöke is. Ez is megerősített minket abban, hogy jó úton járunk. Sikerült irodalomtörténészeket, írókat, költőket, színészeket is a projektekbe bevonni. Tallián Mariann és Lázár Balázs színészek értő tolmácsolásban adtak elő verseket, Szörényi László professzor - aki az MTA Irodalomtudományi Intézetének korábbi elnöke - olyan előadással rukkolt elő, ami rávilágított Nagy László igazi személyiségére, nemcsak az irodalomtörténeti, költői nagyságát, hanem az emberi nagyságát is bemutatta. Zsille Gábor a műfordító Nagy Lászlóról beszélt, míg Falusi Márton egy tudományos előadást tartott, összehasonlította Szöllősi Zoltán költészetét, a Nagy László-i hatás felől mutatta be, amely megvilágította, hogyan hatnak egymásra a költők adott koron belül. Egy-egy sorozatunkat ilyen, és ehhez hasonló programokkal színesítjük, hogy minél több ember számára befogadhatóbbá váljon a magaskultúra.”


LEGFRISSEBB VIDEÓK

„Csak egy percre állítsuk meg, kérem, a világot...”


Keresd a zöldet!


„Doktor úr, a maga szíve sose fáj…”